Polityka prywatności witryny www.malaniafotografia.pl

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). RODO pomoże chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczam Wasze dane takie jak np. adres, e-mail, numer telefonu.
W każdej chwili macie prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane osobowe potrzebne są jedynie w przypadku chęci kontaktu ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail umieszczonego na stronie w celu uzyskania oferty współpracy – w tym przypadku podanie danych jest niezbędne.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych na stronie https://malaniafotografia.pl/ jest małAnia Anna Panuś  ul. Jałowcowa 18b, 32-410 Dobczyce, NIP: 6812081606
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „Ja”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe

 1. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych.
 2. Wasze dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wypełnienie zgłoszenia przy użyciu formularza kontaktowego lub kontaktu mailowego.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usług.
 4. Przysługuje Wam prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Posiadacie prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych, prawo (na żądanie, uzasadnione) do przeniesienia danych osobowych.
 6. Posiadacie także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych.
 7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, a w późniejszym etapie (jeśli zdecydujemy się na współpracę) laboratoriom wywołujące zdjęcia oraz drukującym albumy fotograficzne, a także firmie kurierskiej w celu przesłania przesyłki.
 8. Przechowuję i przetwarzam Wasze dane przez okres, w którym korzystacie z moich Usług.

 Administrator danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
  w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Was, jeśli wysłaliście zapytanie przez zakładkę „Kontakt”.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w mojej firmie możliwy jest drogą elektroniczną poprzez zakładkę „Kontakt”.
 3. Mam prawo udostępnić Twoje dane osobowe oraz inne Twoje dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Nie udostępniam danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przeze mnie albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.

Pliki cookies

 1. Na Platformie używam plików cookies lub innych podobnych małych plików tekstowych, które są wysyłane do komputera odwiedzającego i pozwalają zidentyfikować go w sposób potrzebny do wykonania lub umorzenia danej operacji. Pliki te są bezpieczne dla komputera Użytkownika i dla jego danych.
 2. Pliki typu cookies wykorzystujemy w celu: lepszego dopasowania zawartości wyświetlanej Użytkownikowi oraz analizy danych statystycznych. Poniżej znajduje się wskazanie konkretnych podmiotów:
  • facebook.com

  • google.com/analytics
  • instagram.com
 3. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych. Działanie plików można wyłączyć, jednak może spowodować to ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z Platformy.
 4. Pliki cookies zapisywane są w pamięci podręcznej przeglądarki Użytkownika co oznacza, że może on samodzielnie zarządzać ustawieniami plików cookies.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnione korzystanie z niektórych usług w ramach naszego Serwisu.
 6. Informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach konkretnych przeglądarek internetowych.
 7. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystając ze strony www.malaniafotografia.pl akceptujesz powyższe zasady. W przypadku, jeśli nie jesteś w stanie ich zaakceptować, proszę o nie korzystanie z tej strony.
 2. Jako administrator strony mam prawo do aktualizowania „Polityki Prywatności”. Proszę więc, o okresowe sprawdzania jej treści.
 3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z „Polityką prywatności” dostępną na stronie www.malaniafotografia.pl, proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową.

error: